Lägenheter och lokaler i Dingle, 
Munkedal, Rabbalshede och Lunnevik,Skaftö