Lägenheter och lokaler i Dingle, 
Munkedal, Rabaldshede och Skaftö